Všeobecné obchodní podmínky | Povlečení, ložní prádlo, saténové povlečení, přehozy přes postel, ručníky a osušky | Italské povlečení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup v našem internetovém obchodě

 

1. Základní ustanovení
2. Objednávání
3. Způsob platby
4. Bezpečnost a ochrana informací
5. Odstoupení od smlouvy
6. Záruka a reklamace
7. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti při plnění obchodně - závazkových vztahů  mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.italske-povleceni.cz společností A.E.N. Praha s.r.o., (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující").

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s cenou objednaného produktu a jeho specifikací a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Objednávání

Objednávání zboží probíhá prostřednictvím internetového obchodu www.italske-povleceni.cz. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.italske-povleceni.cz jsou návrhem kupní smlouvy a pro kupujícího závazné.

Prodávající potvrdí objednávku elektronickou cestou; bez tohoto potvrzení není objednávka přijata ke zpracování a není platná. Jestliže potvrzení objednávky Vám nepřišlo, prosím kontaktujte nás na náš email  objednavky@italske-povleceni.cz  nebo telefonicky.    

V případě, že potvrzení neodpovídá objednávce kupujícího, nebo je jinak nesprávné, je kupující povinen o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém či registračním formuláři, případně je možné objednané zboží vyzvednout osobně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho převzetím.

Cena zboží se sjednává jako smluvní dle návrhu prodávajícího na internetových stránkách www.italske-povleceni.cz. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE, dodani apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

Registrovaní zákazníci však mohou sledovat stav vyřízení své objednávky včetně doposud uskutečněných objednávek a při dalším nákupu již nemusí vyplňovat objednávkový formulář. Registrovaný zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před případným zneužitím, za něž nese plnou odpovědnost. Registrace není povinná.

Objednávky, jakož i další smlouvy a doklady související s obchodně - závazkovými vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou archivovány provozovatelem internetového obchodu.

3. Způsob platby

a) platba v hotovosti při osobním převzetí
b) platba kartou při osobním převzetí (akceptujeme karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS)
c) platba předem bankovním převodem
d) platba dobírkou nebo kartou při doručení zboží (platbu přebírá od zákazníka přepravce)

4. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. České republiky, o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující dává svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně vymazání a dalších zákonných práv k těmto údajům.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí zboží doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí. Zboží je kupující povinen vrátit nepoužité, nepoškozené, čisté, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Prodávající má právo odmítnout vrácení peněz za zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu. Peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání) za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny (doručeny) do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy, musi zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem či kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Při neuvedení čísla účtu je částka ve lhůtě do 14 dnů automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Kupující také může do potvrzení objednávky prodávajícím objednávku zrušit a to emailem s předmětem storno objednávky na email prodávajícího: objednavky@italske-povleceni.cz,  kde napíše, o jakou objednávku se jednalo včetně adresy, na kterou měla být objednávka zaslána. Rozhodné je datum a čas odeslání potvrzení objednávky prodávajícím.

6. Záruka a reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Jako záruční list vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu (dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, velikost, množství,...).

Na všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu využití je zákonná záruční lhůta je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní a čištění prádla kupující má respektovat prací symboly uvedené výrobcem na etiketě.

Místem pro uplatnění reklamace je korespondenčni adresa obchodu www.italske-povleceni.cz: A.E.N. Praha s.r.o., ul. Holýšovská 2923/4, 155 00, Praha 5.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu obchodu. Reklamované zboží by mělo být pouze v originálním obalu a důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Ke zboži je nutné přiložit kopii záručního listu (nákupního dokladu), popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, email, tel. číslo).

Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a reklamovaného zboží, pokud se nedohodne jinak s kupujícím při vzájemném souhlasu.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30.07.2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Upozornění Upozornění: Povolen zápis do konfiguračního souboru: /home/p/povleceni/italske-povleceni.cz/public_html/includes/configure.php. Je zde potencionální bezpečnostní riziko - nastavte si atributy souboru na readonly/zákaz zápisu.
Jazyk:ČeskýRuský |Měna: CZK  EUR